Услови и прописи Империје Онлајн


Адреса:
Империја Онлајн д.д.
ПДВ №: BG205098993

Infinity Tower
бул. “Булгарија” 69, спрат 16
Софија, 1404
Бугарска

Контакти:
Е-пошта: support_rs@imperialsupport.org
Телефон/Факс: +359 24 233 244, Није намењен за подршку у игри

Правила коришћења

1. Предмет правила коришћења, обим примене:

1.1 Правила која следе регулишу коришћење онлајн игара и других услуга које пружа “Империја Онлајн д.д.” на својим интернет страницама.
Регистровањем или пријављивањем на странице портала “Империја Онлајн д.д.”, корисници улазе у овај кориснички споразум са “Империја Онлајн д.д.” за све онлајн игре.

1.2 Ова правила коришћења потпуно замењују претходне верзије правила коришћења “Империја Онлајн д.д.”

1.3 “Империја Онлајн д.д.” пружа онлајн игре и друге услуге које подлежу њеним техничким и оперативним могућностима у просечној доступности од 98.0% на годишњем нивоу, не рачунајући периоде током којих је коришћење онлајн игара и других услуга прекинуто или ограничено из разлога несавладивих техничких препрека или као последица неопходног одржавања, за које “Империја Онлајн д.д.” не сноси одговорност по условима око тога.

1.4 “Империја Онлајн д.д.” развија, побољшава и другачије прилагођава своје онлајн игре и друге услуге на постојећим основама. Према томе, корисници могу једино учествовати у онлајн играма и услугама у тренутно понуђеним верзијама.

1.5 Онлајн игре и услуге понуђене од стране “Империја Онлајн д.д.” су намењене једино у забавне сврхе и не могу се користити за финансијску награду или у комерцијалане сврхе.

1.6 Одговорност је корисника да осигура компатибилност и прикладност било којег софтвера или хардвера који користи.

1.7 Поред ових правила коришћења, важе правила онлајн игара, ако постоје. Уколико се ова правила коришћења, сукобе с правилима игре, тада преовладавају ова правила. Поједине онлајн игре, укључујући али не ограничавајући се на промене и/или њихове садржаје, као и поједине услуге на интернет страницама “Империја Онлајн д.д.” су даљи предмет посебних правила коришћења, са којим су корисници упознати пре употребе.

1.8 За одређене онлајн игре и услуге, корисници имају опцију да искористе услуге које се налазе у понуди од стране уговорних партнера “Империја Онлајн д.д.”. У овом случају, посебан споразум је потребан између корисника и таквог уговорног партнера “Империја Онлајн д.д.”, о којем је корисник упозорен на одговарајући начин унапред.

1.9 Примењивост корисничких правила или услова и правила који одступају од ових правила коришћења је предмет претходних писмених одобрења “Империја Онлајн д.д.”.

2. Затварање

2.1 Како би користили онлајн игре и друге услуге пружене од “Империја Онлајн д.д.”, корисници се морају регистровати.

2.2 Само појединцима је дозвољена регистрација, и само појединачне особе (не групе, породице, партнери који заједно живе итд.) су признати као корисници. Корисници који су малолетници изјављују и гарантују да имају дозволу њихових законских старатеља пре регистрације.

2.3 Приликом регистрације, корисници морају навести име играча као и адресу електронске поште која гласи на њих. Корисници имају право да користе име играча по свом избору. Имена играча не смеју кршити права треће странке или бити увредљиве природе. Поред тога, адреса електронске поште или URL не смеју се користити као име играча. Корисници изјављују и гарантују да су информације које су пружили приликом регистрације на “Империја Онлајн д.д.” тачни и потпуни.

2.4 Корисници се морају лично регистровати; не могу бити регистровани од стране трећег лица, са изузетком оних који региструју поједнице с разним теле-услугама у комерцијалним капацитетима (услуге регистрација).

2.5 Регистрације су одобрене на порталу “Империја Онлајн д.д.” и страницама онлајн игара уз потврду путем електронске поште, којом се доставља корисницима активациони линк. У тим случајевима, “Империја Онлајн д.д.” активира кориснички налог играча, ако и када је активациони линк потврђен. Једном када је “Империја Онлајн д.д.” активирала налог или признала корисника, тај корисник и “Империја Онлајн д.д.” улазе у кориснички споразум за неограничени период времена уз ова правила. У неким случајевима, процес регистрације може одступати од претходно наведене процедуре, у том случају корисник ће бити обавештен на одговарајући начин.

2.6 Једном када су се корисници успешно регистровали, могу креирати и независно управљати својим корисничким налозима. Кориснички налози могу бити креирани на страници портала “Империја Онлајн д.д.” као и на било којој страници онлајн игре. Кориснички налог креиран на порталу “Империја Онлајн д.д.” се може такође користити и за све остале онлајн игре које је “Империја Онлајн д.д.” ставила на свој портал у виду линка. Обратно, кориснички налози направљени на страници онлајн игре се не могу користити за друге онлајн игре.

2.7 Кориснички налози се не могу преносити без изричите сагласности “Империје Онлајн д.д.”.

2.8 Корисници немају права да буду регистровани и признати, и могу се само једном регистровати по рунди (нпр. свет, универзум, ера итд.) у играма интернет прегледача. Ако је корисник већ био регистрован у рунди, он или она је затворен од регистрације у истој рунди за време трајања постојеће регистрације (нпр.,уношење других или мало промењених личних информација).

3. Затварање због раскида уговора

Право на раскид уговора

Имате право на раскид уговора писменим путем (електронска пошта, факс, писмо) у року од 2 недеље. Не треба наводити разлоге. Да би ступило на снагу, обавештење о раскиду уговора мора бити послато на време и адресирано на support@imperialsupport.org

Ефекти раскида уговора

У случају доследног обавештења о раскиду уговора, услуге које су примљене и погодности(камате) које су примљене на било којој страни, ће бити преокренуте и/или враћене. У случају немогућности преокретања и/или враћања свих услуга које сте прихватили у стању како смо их пружили, можете дуговати одређену накнаду. Обавеза накнаде плаћања мора бити задовољена у року од 30 дана од датума кад је Ваш раскид уговора послат односно у нашем случају, примљен.

Посебни услови

Ваше право на одбијање аутоматски постаје неважеће ако (1) је Империја Онлајн д.д. већ почела пружати Вама услуге уз Вашу сагласност или (2) Ви сте почели да примате сличне услуге пре датума истека Вашег захтева за одбијање. То се дешава у случају да сте играли игру или користили друге услуге.

4. Обавезе корисника

4.1 Кориснички подаци
Корисници се обавезују да ће обавестити “Империја Онлајн д.д.” у случају свих будућих промена информација које су унели током процеса регистрације, укључујући и адресу електронске поште, али и све друге податке. Корисници су дужни на захтев “Империја Онлајн д.д.”, да потврде да су њихови подаци тачни.

4.2 Подаци за пријаву,корисничка имена, лозинке.

4.2.1 Корисници се обавезују да ће држати податке за пријаву, корисничка имена и лозинке строго поверљивим. Корисници не смеју уносити податке за пријаву на другим страницама осим оних од стране “Империја Онлајн д.д.”.

4.2.2 Појмови „подаци за пријаву“, „корисничко име“ и „лозинке“ се односе на комбинацију слова и/или знакова и/или бројева који служе за идентификацију корисника и спречавају неовлашћен приступ трећим странама. Лозинке не смеју бити идентичне имену играча и требале би садржати комбинацију слова и бројки.

4.2.3 Корисници су обавезни да штите податке за пријаву, корисничко име и лозинке од неовлашћеног коришћења од стране трећих особа.

4.2.4 У случају да корисник има разлога за сумњу да неко неовлашћено приступа или можда приступа тим подацима без ауторизације, мора одмах обавестити “Империја Онлајн д.д.” и променити своје податке или затражити да их “Империја Онлајн д.д.” промени. У том случају или у случају када “Империја Онлајн д.д.” има разлог да посумња у неовлашћено коришћење података, “Империја Онлајн д.д.” има право привремено блокирати приступ таквом кориснику. Право приступа ће бити враћено када више не буде постојала сумња у неовлашћени приступ.

4.2.5 Ни под каквим околностима корисници не смеју користити податке других корисника, осим ако правила игре не дозвољавају изузетке.

4.3 Коришћење “Империја Онлајн д.д.” интернет страница и њихових садржаја.

4.3.1 “Империја Онлајн д.д.” интернет странице нуде све врсте садржаја које су заштићене за добробит “Империја Онлајн д.д.” или трећих страна путем робног жига, ауторских права и других закона. Осим ако правила коришћења не одређују другачије, корисници немају права обрађивати, копирати, дистрибуирати, објављивати или користити за рекламу или друге намене странице “Империја Онлајн д.д.” или било који садржај тих страница. Дуплирање је дозвољено само због техничких разлога и у сврху прегледања. Текуће дуплирање је ограничено само на приватне сврхе. Ауторска права не смеју бити промењена, скривена или макнута.

4.3.2 „Садржај“ се односи на све податке, слике, текстове, песме, тонове, поредак тонова, видео, програме, програмски код и друге информације које пружају “Империја Онлајн д.д.” на својим интернет страницама, укључујући и услуге доступне за скидање, али не само њих.

4.3.3 Корисници су дужни да се суздрже од (1) предузимања било какве акције која угрожава или омета функционисање “Империја Онлајн д.д.” интернет страница и свих услуга на њој и (2) приступа поверљивим подацима без ауторизације. Садржај може бити прегледан само у условима компатабилним са ужитком приступа других корисника “Империја Онлајн д.д.” интернет страницама и садржајима. Подаци или софтвер, који утичу на софтвер или хардвер примаоца не смеју бити коришћени.

4.3.4 Коришћење “Империја Онлајн д.д.” интернет страница за комерцијалне сврхе, укључујући оглашавање, али не само то, мора бити одобрено од стране “Империја Онлајн д.д.” претходним писаним документом.

4.3.5 Корисници немају право објављивати садржаје на интернет страницама “Империја Онлајн д.д.”.

4.3.6 Интернет страницама “Империја Онлајн д.д.” се не сме приступати користећи услуге за анонимност те тиме сакривајући IP адресу.

4.4 Линкови

Дозвољено је повезивање на линк “Империја Онлајн д.д.” интернет странице све док служе само за предвиђену сврху. “Империја Онлајн д.д.” задржава право да укине дозволу. Није допуштено укључити или представљати интернет страницу или њен садржај у оквиру хиперлинка.

5. Посебна правила коришћења онлајн игара

5.1 Осим ако правила игре не дозвољавају изузетке, корисници могу имати само 1 налог по 1 рунди (нпр. свет, универзум итд. ). Коришћење више налога није дозвољено и “Империја Онлајн д.д.” може у било којем тренутку избрисати или блокирати корисничке налоге.

5.2 Корисницима се забрањује манипулисање и ометање онлајн игара. Конкретно, корисник не сме користити мере, механизме или програме који могу утицати на фунционалност игре или намеравани ток. Слично, корисници не смеју користити мере које могу оптеретити техничке капацитете до неразумне или критичне мере. Корисницима није дозвољено блокирање, преписивање или мењање садржаја генерисаног од стране власника игре или на било који начин ометати онлајн игре.

5.3 Корисницима се забрањује приступ онлајн играма ( као и свим појединачним интернет страницама) путем било којих других програма осим интернет прегледача или понуђеног програма клијенту. То посебно важи за такозване ботове и друге алате који су дизајнирани да замене или промене интернет интерфејс. Такође су забрањене скрипте и потпуно или делимично аутоматизовани програми, који дају предност у односу на друге играче, укључујући аутоматско обнављање као и друге механизме интернет прегледача који имају аутоматске акције.

5.4 Ни под којим условима, корисници не смеју:

а) креирати или користити читове, модове и/или хакове или користити софтвер од треће стране који мења искуство играча онлајн игара;

б) користити софтвер за дохваћање података или на други начин прикупљати информације везане за онлајн игре;

в) куповати или продавати за “стваран“ новац или мењати на било који други начин виртуелне предмете коришћене у онлајн игри.

5.5 Коришћење алата за блокирање огласа је забрањено, у ту сврху, није битно да ли се блокирају само одређени огласи или се користе такозвани pop-up блокери или текстуални прегледачи интернета за блокирање огласа.

5.6. Корисници се могу пријавити само путем почетне странице “Империја Онлајн д.д.”. Кориснички налози се не смеју отварати аутоматски, независно од тога да ли је почетна страница отворена.

5.7 Сва права на виртуелне предмете доступне у онлајн играма у власништву су искључиво “Империја Онлајн д.д.” и њихових уговорних партнера. Исто важи и за све виртуелне предмете које креирају корисници, који дају “Империја Онлајн д.д.” у свим световима стално и без ограничења, ексклузивно власништво за добронамерно коришћење тих предмета, што је подложно условима уговора.

6. Посебни услови за употребу средстава комуникације на интернет страницама “Империја Онлајн д.д.”

6.1 “Империја Онлајн д.д.” може приуштити, али корисници немају право на, разне комуникације (укључујући али не ограничавајући на форумске дискусије, четове, блогове, гостујуће књиге, итд. )за кориснике да напишу своје властите садржаје и допринос интернет страницама “Империја Онлајн д.д.”. Корисницима је дозвољено да користе таква средства у оквиру расположивих могућности. “Империја Онлајн д.д.” само олакшава размену инфомација путем техничких средстава.

6.2 Корисници су одговорни за било који садржај и допринос који уведу како не би оштетили садржај који је објавила Империја Онлајн д.д. Све док Империја Онлајн д.д. нема права на корисникове коментаре, корисници аутоматски дају твртки ексклузивна права на кориштење садржаја и доприноса које су оставили.

6.3 Корисницима је забрањено служити се било којим алатима, укључујући али не ограничавајући начине комуникације на интернет страницама “Империја Онлајн д.д.”, да објаве или дистрибуирају садржаје који:

a)крше примењиве законе или важеће моралне и етичке стандарде;

б)повреде обележја независног произвођача, патенте, индустријске и друге регистроване дизајне, ауторска права, тржишне тајне или друга права;

в)су непристојни, расистички, опште насилни или порнографски или ако на било који начин угрожавају добробит или карактер деце и младих;

г)су генерално увредљиви, узнемиравајући или штетни;

д)садрже ланчане поруке (спам) или механизме за економске преваре;

ђ)погрешно створе дојам да су објављене или потврђене од стране “Империја Онлајн д.д.”;

е)се односе на личне податке независне странке без изразитог одобрења те исте странке;

ж)су опште комерцијални и/или служе комерцијалним сврхама.

6.4 Линкови, компаније или производи се не смеју именовати ако, и до мере, да су примарно споменути у сврхе рекламирања.

6.5 Сви корисници разних начина комуникације које су пружене на интернет страницама “Империја Онлајн д.д.” су дужни изражавати се на неувредљив начин и суздржати се од исмејавања или другачијег вређања других.

6.6 Без обзира на своја друга права под овим правилима коришћења, “Империја Онлајн д.д.” је овлашћен да уреди или избрише било који део садржаја или доприноса под кршењем ових правила. Такође, “Империја Онлајн д.д.” је овлашћен да привремено или тренутно искључи од употребе онлајн игара, приступа интернет страницама “Империја Онлајн д.д.” и другим услугама било којег корисника који крши ова правила.

7. Последице услед кршења правила игре

7.1 “Империја Онлајн д.д.” није одговорна за штету насталу кршењем правила које су приписане корисницима.

7.2 Без обзира на сва друга легална и уговорна права, “Империја Онлајн д.д.” може, ако одлучи, да предузме следеће акције у догађајима који крше применљив закон, права независне странке, ова правила коришћења или било који пропис или правило које је специфично за игру:

а)уредити или избрисати садржај;

б)издати упозорење кориснику;

в)означити недолично понашање у играма којих се то тиче и индентификовати одговорног корисника;

г)привремено или трајно забранити кориснику приступ било којој “Империја Онлајн д.д.” игри и/или интернет страници;

д)искључити корисника;

ђ)издати привремену или трајну забрану за све интернет странице “Империја Онлајн д.д.” у случајевима кршења одељка 6; или

е)раскинути уговор с корисником са тренутним учинком.

7.3 Корисници који су добили забрану или су искључени не могу се поново регистровати пре одобрења „Империја Онлајн д.д.“ и немају право да им се укине казна, искључење или друга рестрикцијска мера.

8. Корисничка накнада

8.1 Уколико није установљено другачије, коришћење онлајн игара и других услуга је бесплатно.

8.2 Али, корисници могу прибавити одрећене услуге и могућности као део онлајн игре, у ком случају ће бити посебно обавештени, у вези таквих игара, о природи таквих могућности, укључујући њихове функције, период доступности, трошак као и методе плаћања.

8.3 Малолетници који желе прибавити одређене могућности представљају и гарантују да су им средства коришћена за плаћање таквих могућности стављена на располагање за ту сврху, или доступна, од стране легалних старатеља.

8.4 Применљиве мере су обавезне и плативе приликом затварања, исплате су уобичајено прикупљене даваоцем услуга који рукује процесом исплате. Исплате се могу прикупити неколико дана унапред како би се осигурала непрекидна доступност услуга. Прописи и услови дефинисани су од таквих даваоца услуге, уколико постоје, односе се надаље на ова правила коришћења.

8.5 Корисници репрезентују и гарантирају да је свака информација пружена у вези процеса исплате (укључујући али не ограничавајући банковне информације, бројеве кредитних картица итд.) истинита и тачна.

8.6 Методе плаћања варирају с обзиром на онлајн игру, корисникову државу као и средствима и технологијама које су доступне. “Империја Онлајн д.д.” задржава право да измени начине плаћања у било које време.

8.7 “Империја Онлајн д.д.” надаље задржава право на измену износа одређених елемента унутар игре (укључујући виртуалне валуте), које обухвата право дизајна или спуштања цене за индивидулане елементе унутар игре за будућу куповину елемента.

8.8 Политика повратка/отказивања наплате

8.8.1 За методе плаћања Кредитном картом, PayPal-ом, Skrill-ом и ePay-ом повраћај средства може бити затражен у свако доба све док виртуелна валута и виртуелна добра остају непромењени на налогу. Како бисте то учинили потребно је да пошаљете захтев за повраћај средстава на е-пошти support@imperialsupport.org

8.8.2 За остале начине плаћања враћање средстава није могуће.

9.Ограничење одговорности

9.1 Без обзира на њихово кршење права трећих странака, корисници су им директно одговорни и обавезују се надокнадити штету компанији “Империја Онлајн д.д.” од свих штета које се догоде као резултат непослушности у вези дужности које су раније наведене у овим правилима коришћења. Корисници гарантују да је “Империја Онлајн д.д.” заштићена од свих жалби које су упућене “Империја Онлајн д.д.” од стране других корисника или трећих странака на основи кршења њихових права са корисничким садржајима и другим кршењима дужности, и сносиће трошак легалне одбране “Империја Онлајн д.д.”, укључујући судске и правне трошкове, осигуравајући да им је приписано кршење примењивог закона.

9.2 Кршећи легалне темеље (кршење уговорних дужности или деликата), одговорност “Империја Онлајн д.д.” је дефинитивно предмет следећих одредби:

9.2.1 С обзиром да “Империја Онлајн д.д.” пружа услугу бесплатно, “Империја Онлајн д.д.О” је одговорна само за намерну злоупотребу службеног положаја и велику немарност.

9.2.2 За услуге пружене уз накнаду, “Империја Онлајн д.д.” не сноси неограничену одговорност за свесно лоше понашање и велику немарност у случају телесне повреде; међутим у случајевима благог нехата, одговорност “Империја Онлајн д.д.” је ограничена на кршење материјалних уговорних обавеза као и уобичајено и није могуће приписати јој такве случајеве. Одговорност за кршење таквих материјалних уговорних обавеза је ограничена карактеристичним износима штете коју би предвидели приликом закључења договора на основу околности којих је тада био свестан. „Материјалне уговорне дужности“ у претходно споменутом смислу се односе на дужности које су суштинске у правилној имплементацији договора и реализацији својих циљева и на које се може разумно ослонити од стране корисника.

9.2.3 “Империја Онлајн д.д.” не прихвата никакву одговорност за мрежне прекиде које није изазвала.

9.2.4 Предмет прошлих ставки, одговорност “Империја Онлајн д.д.” за губитак података је ограничена на случајеве у којима корисник није могао избећи тај губитак помоћу одоварајућих мера опреза за осигурање података.

9.2.5 Горња ограничавања одговорности не вреде у случајевима (1) у којима је „Империја Онлајн д.д.“ направила изразите гаранције, (2) обмане, (3) штете резултирајући повредама опасним по живот, тело или здравље и (4) и у којима примењив закон налаже другачије.

10. Рок, брисање корисничких налога

10.1 Уколико није другачије уговорено за онлајн игру или услугу, договор о употреби портала онлајн игара и других услуга траје неограничено дуго и почиње са пријемом корисника или одобрењем од стране “Империја Онлајн д.д.”.

10.2 Чак и у одсуству ваљаних разлога, свака странка може раскинути уговор делујући без одлагања, под условом да није било претходног договора о конкретним условима. Ако се странке договоре о конкретном услову, договор се не може раскинути док тај услов не буде испуњен. Уколико и док се не заврши, било који уговор са конкретним условом се аутоматски обнавља за дужину првобитног договора.

10.3 Свака странка има право прекинути договор делујући без одлагања са задовољавајућим поводом. Задовољавајући повод је присутан посебно ако и када:

а)корисници касне са плаћањем исплата и не плате упркос подсетнику;

б)корисници се укључе у пословање којим материјално угрожавају искуство играња осталих играча;

в)лозинке, модови и/или „хаковање“ или други софтвер, алати или скрипте се користе до мере мењања искуства и/или механизма онлајн игара;

г)кориснички налог се употребљава за играње треће странке;

д)корисник користи налоге трећих странака за играње или коришћење неколико корисничких налога за појединачну онлајн игру;

ђ)корисници користе виртуалне артикле у онлајн играма изван тих онлајн игара или их покушају разменити или купити или продати за „прави“ новац;

е)корисници кажњиво крше примењљиве законе, ова правила корићења или одредбе и правила која су везана за игру.

10.4 Обавештење о прекиду мора бити достављено написмено, електронска пошта је прихватљив начин писмене комуникације.

10.5 У присутности задовољавајућег повода (нпр. продужен период неактивности), “Империја Онлајн д.д.” има право обрисати кориснички налог. У додатку, “Империја Онлајн д.д.” може, у опцији, обрисати корисничке налоге на темељу завршетка услова.

11. Приватност

11.1 Кориснички лични подаци се не сакупљају, процесирају или користе уколико корисник о коме се ради не да пристанак, или уколико примењив закон то дозволи.

11.2 За детаље погледати Политика приватности “Империја Онлајн д.д.”.

12. Важећи закон, правно место збивања

12.1 Примењују се закони Републике Бугарске изузев Конвенције УН о уговорима о међународној продаји робе (U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)).

13. Измене и допуне ових правила коришћења, разноврсности, комуникације, појединости

13.1 “Империја Онлајн д.д.” задржава право да измени ова правила коришћења. Када се улогују, корисници су обавештени о измени правила коришћења на порталу “Империја Онлајн д.д.” или некој страници онлајн игре најмање две недеље унапред,пре важећег датума такве измене. Алтернативно, “Империја Онлајн д.д.” може обавестити кориснике путем електронске поште, или испоручити измењена правила или пружити линк интернет страницама “Империја Онлајн д.д.” на којима се могу видети измењена правила. Улоговањем на портале “Империја Онлајн д.д.” или било коју онлајн игру након што су почели важити измењена правила коришћења, корисници потврђују своју сагласност са новим правилима. “Империја Онлајн д.д.” ће одвојено саветовати кориснике о важности двонедељног периода, праву поништења и законите последице нерада на примеран начин.

13.2 Корисници не могу преносити права и обавезе у овом уговору без претходног писменог одобрења “Империја Онлајн д.д.”.

13.3 Корисници могу покренути против-тужбу само и до те мере да су такве тужбе у стварности основане и препознате од “Империја Онлајн д.д.” или су спорне. Корисници могу користити право тужбе само ако су се придржавали свих претходно наведених правила.

13.4 Уколико ови правила коришћења не пропишу другачије, “Империја Онлајн д.д.” ће најчешће кориснике контактирати путем електронске поште. На корисницима је да осигурају да се пријављени налог електронске поште свакодневно проверава за евентуалне поруке од “Империја Онлајн д.д.”. Када контактирају “Империја Онлајн д.д.”, корисници морају идентификовати онлајн игру (игре) и актуелни кориснички налог.

13.5 Промене и суспензија ових правила коришћења, укључујући овај службени захтев, морају бити написмено представљене.

13.6 У случају да појединачни прописи ових правила коришћења јесу или постану неважећи или крше примењив закон, преостали прописи око тога ће наставити у пуној снази и учинку, и учесници ће заменити неважеће прописе са оним који су највише слични економском значењу и сврси неважећих прописа унутар граница закона. Исто се односи на празнине које се овде могу наћи.

Последња измена: 11.05.2018